Recent Posts by adminuwc

Tuyển dụng: Nhân viên kế hoạch sản xuất

I. Mô tả công việc  Nhận đơn hàng, lên kế hoạch sản xuất theo tháng và tuần dựa trên tính toán năng lực sản xuất của nhà máy  Theo dõi đơn hàng, theo dõi tiến độ sản xuất để kịp tiến độ xuất hàng  Theo dõi, tìm giải pháp khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình...
Read more

Tuyển dụng: Nhân viên thiết kế

I. Mô tả công việc  Thực hiện công việc thiết kế cho sản phẩm theo yêu cầu của Trưởng phòng thiết kế từ khâu nhận dữ liệu sản phẩm đến khâu gia công, phát hành bản vẽ  Xuất bản vẽ chi tiết 2D  Đo, vẽ chi tiết 3D  Tính kích thước phôi  Lên quy trình công nghệ gia công chi tiết  Theo...
Read more

Recent Comments by adminuwc

    No comments by adminuwc yet.