Thiết bị kẹp cáp & Đồ gá lắp

Đồ gá gia công là một loại trang bị công nghệ nhằm xác định vị trí chính xác của chi tiết gia công so với dụng cụ cắt, đồng thời giữ vững vị trí đó trong suốt quá trình gia công.

Jigs & Fixtures 2 3 6 7 8 9 11jigjig2jig3