Thiết bị tự động hóa

Tự Động Hóa (Automation) trong sản xuất nói đơn giản là dùng máy móc, thiết bị hiện đại để thay thế cho con người trong quá trình sản xuất, giảm bớt sự cần thiết của con người. Chính tự động hóa đã giúp gia tăng năng suất, nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Một số máy móc tự động hóa:

06 09 Picture6 Picture2 Picture1 IMG_20150627_154654 IMG_20150627_152235